การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย 

7 ก.ค. 2023 11:15:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 71
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569  ตามที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล...

คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟ่ร์มสุกร

21 มิ.ย. 2023 16:53:31 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 78
คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร

กิจกรรมปลูกต้นไม้วันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2566

2 มิ.ย. 2023 14:49:21 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 84
วันที่ 2 มิ.ย.66 เวลา 09.30นอบต.ดุมใหญ่โดยนายบรรเทิง  ชะลูด.นายก และฝ่ายบริหาร.ส.อบต.๑๓หมู่บ้านกำนัน.ผู้ใหญ่บ้าน13หมู่พร้อมพนักงาน.อบต.ดุมใหญ่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้วันต้นไม้ของชาติ พ.ศ.2566 ณ....