การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 ต.ค. 2021 10:30:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 498