การกำหนดราคากลางตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

การกำหนดราคากลางตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

17 ส.ค. 2020 13:45:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 340