การประชุมจุดพักคอยตำบลดุมใหญ่โดยได้รับความร่วมมือจาก ผอ.รพสต.กำนัน,ผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

28 ก.ค. 2021 03:44:26 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 108

วันที่ 27  ก.ค 2564 เวลา 10.00น
นายณรงค์  ติ่งแสง
นายก อบต.ดุมใหญ่ เป็นประธาน
ในการประชุมจุดพักคอยตำบลดุมใหญ่โดยได้รับความร่วมมือจาก ผอ.รพสต.กำนัน,ผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี