กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

24 ก.ย. 2019 21:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 189