ดำเนินการจัดทำศูนย์สาธิตถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่

22 พ.ย. 2022 09:47:37 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 27

วันอังคารที่  22 พฤศจิกายน  2565  นายบรรเทิง  ชะลูด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  นายรอง  อกนิตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ได้ดำเนินการจัดทำศูนย์สาธิตถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่