ตรวจเยี่ยมและตรวจประเมิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลดุมใหญ่

ตรวจเยี่ยมและตรวจประเมิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลดุมใหญ่

26 เม.ย. 2022 15:10:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 34

วันอังคารที่ 26เมษายน  2565
นายบรรเทิง ชะลูด นายกอบต.ดุมใหญ่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาอบต.ดุมใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจประเมินการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบ้านดุมใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564