นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบ ออกตรวจเยี่ยม และประสานการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น

นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบ ออกตรวจเยี่ยม และประสานการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น

20 ก.ย. 2022 17:37:34 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 26