ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)

7 ต.ค. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 298