ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านดงยาง หมู่ที่ 12 ถึงบ้านสางยาง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 ธ.ค. 2022 16:30:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 179