ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 4 ตำบลดุมใหญ่ ถึง บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลยางโยภาพ (บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 ธ.ค. 2022 13:54:37 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 54