ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

1 ต.ค. 2015 16:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 87