วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 - เวลา 09.00 น. นายบรรเทิง ชะลูด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 - เวลา 09.00 น. นายบรรเทิง ชะลูด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565

27 ก.ค. 2022 15:51:16 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 101