เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

14 ก.พ. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 308