ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

เอกสารประกาศภาษาไทย

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

                    
 ข่าวสาร อบต.ดุมใหญ่
 

ข่าวสาร

การประชุมประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรระบบปิด EVAP ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP ของห้างหุ้นส่วนจำกัด

8 ธ.ค. 2023 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 129
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประชุมประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรระบบปิด EVAP ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP ของห้างหุ้นส่วนจำกัด  อินทรีฟาร์ม 2004 โดยนายเกียรติเกรียงไกร  ดอกอินทร์  ตำแหน่งผ...

ประชาสัมพันธ์ การส่งคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์

20 พ.ย. 2023 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 141
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รู้หรือไม่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่สามารถนำไปผลิตหรือจำหน่ายเอง โดยไม่ได้รับมอบหมายจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นะคะ การสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์เ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 311 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 44 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์

กิจกรรม อบต.ดุมใหญ่

แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์ในตำบล

ไม่พบผลลัพธ์

บริการประชาชน (e-Service)

สำนักงานปลัด
กองคลัง
    ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
    ไม่พบผลลัพธ์

ปฏิทินงาน

หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

การจัดทำงบการเงินรวมของอปท.ปี 2565

การจัดทำงบการเงินรวม ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น

เตรียมความพร้อมสำหรับการปิดบัญชีประจำปี 2565

แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนต่าง ๆ (e-LAAS)

บำเหน็จบำนาญ การยื่นแบบฟอร์ม ปี 2565

การยื่นเรื่องและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ในการขอรับบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ลิงก์ที่น่าสนใจ