ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

เอกสารประกาศภาษาไทย

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

                    
 ข่าวสาร อบต.ดุมใหญ่
 

ข่าวสาร

กิจกรรมปลูกต้นไม้วันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2566

2 มิ.ย. 2023 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 84
วันที่ 2 มิ.ย.66 เวลา 09.30นอบต.ดุมใหญ่โดยนายบรรเทิง  ชะลูด.นายก และฝ่ายบริหาร.ส.อบต.๑๓หมู่บ้านกำนัน.ผู้ใหญ่บ้าน13หมู่พร้อมพนักงาน.อบต.ดุมใหญ่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้วันต้นไม้ของชาติ พ.ศ.2566 ณ....

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 273 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 41 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์

กิจกรรม อบต.ดุมใหญ่

แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์ในตำบล

ไม่พบผลลัพธ์

บริการประชาชน (e-Service)

สำนักงานปลัด
กองคลัง
    ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
    ไม่พบผลลัพธ์

ปฏิทินงาน

หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

การจัดทำงบการเงินรวมของอปท.ปี 2565

การจัดทำงบการเงินรวม ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น

เตรียมความพร้อมสำหรับการปิดบัญชีประจำปี 2565

แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนต่าง ๆ (e-LAAS)

บำเหน็จบำนาญ การยื่นแบบฟอร์ม ปี 2565

การยื่นเรื่องและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ในการขอรับบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ลิงก์ที่น่าสนใจ