ปรับปรุงล่าสุด 20 ม.ค. 2021 08:13:33 1,276

 

ประวัติและตราสัญลักษณ์

     องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ได้กำหนดตราสัญลักษณ์ให้มีลักษณะเป็นวงกลม ภายในวงกลม ประกอบด้วย

หม้อไห หมายถึง เครื่องปั้นดินเผาซึ่งถือว่าเป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

รูปดอกบัว หมายถึง ตำบลดุมใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด

ดวงอาทิตย์ที่เปล่งแสง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของตำบลดุมใหญ่

แม่น้ำและปลา หมายถึง ตำบลดุมใหญ่อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งน้ำ ซึ่งได้แก่ลำเซบกที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด

 

คำขวัญประจำตำบลดุมใหญ่

     ลำเซบกแสนสวย         ลือด้วยบุญข้าวตอก

     ข้าวกล้องงอกของดี      ฝีมือปั้นหม้อดิน

     ถิ่นปลาร้าลือนาม          งามด้วยบุญประเพณี