โครงการอบรมความรู้และทักษะในการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

28 มิ.ย. 2022 14:40:53 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 77
โครงการอบรมความรู้และทักษะในการใช้ชุดตรวจ Antigen Test  Kit (ATK) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ

23 มิ.ย. 2022 12:32:38 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 78
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย. 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ นายบรรเทิง ชะลูด และคณะผู้บริหาร สนับสนุนงบประมาณตาม โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่12 (อุบลราชธานี) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร”ผู้ควบคุมการผลิตและบริหารกิจการน้ำประปาหมู่บ้าน”

27 พ.ค. 2022 09:32:38 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 97
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่12 (อุบลราชธานี) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร”ผู้ควบคุมการผลิตและบริหารกิจการน้ำประปาหมู่บ้าน” โดยมีท่าน นาย...

กิจกรรม Big  Cleaning Day ภายใต้โครงการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและชุมชนให้ถูกลักษณะ ภายใต้หลักการ 3ช

9 พ.ค. 2022 11:56:31 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 69
กิจกรรม Big  Cleaning Day ภายใต้โครงการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและชุมชนให้ถูกลักษณะ ภายใต้หลักการ "3ช ใช้น้อยลง  ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่  องค์การบร...

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการให้ไปในทาง ที่มีวินัย

9 พ.ค. 2022 11:41:50 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 75
กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการให้ไปในทาง ที่มีวินัย ณ ลานหน้าเสาธงชาติองค์การบริหารส่วนตำบล โดยผู้บริหารฯนำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย โ...

กิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแสดงสัญลักษณ์แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

9 พ.ค. 2022 11:40:28 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 71
วันจันทร์ที่  9  พฤษภาคม  2565 เวลา 10.30 น. นายบรรเทิง  ชะลูด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงใ...

ตรวจเยี่ยมและตรวจประเมิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลดุมใหญ่

27 เม.ย. 2022 15:10:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 94
วันพุธที่ 27 เมษายน  2565 นายบรรเทิง ชะลูด นายกอบต.ดุมใหญ่  มอบหมายให้นายสกล พรมโสภา เลขานุการนายกอบต.ดุมใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาอบต.ดุมใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ลงพื...

ตรวจเยี่ยมและตรวจประเมิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลดุมใหญ่

26 เม.ย. 2022 15:10:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 86
วันอังคารที่ 26เมษายน  2565 นายบรรเทิง ชะลูด นายกอบต.ดุมใหญ่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาอบต.ดุมใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจประเมินการจัดการศึกษา ศู...

นายก.อบต.ดุมใหญ่พร้อมจิตอาสาพัฒนา ตำบลดุมใหญ่ จัดกิจกรรมบิ้กกรีนนี่งเด ย์เนื่องในวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศรมหาราช

25 เม.ย. 2022 15:28:46 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 92
เมื่อวันที่ 25 เม.ย.65 เวลา 07.30 น นายบรรเทิง ชะลูด นายก.อบต.ดุมใหญ่พร้อมจิดอาสาพัฒนา ตำบลดุมใหญ่ จัดกิจกรรมบิ้กกรีนนี่งเด ย์เนื่องในวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศรมหาราช.. ณ.บริเวณ วัดอัมพาวัน บ้านดงยาง...

ตรวจเยี่ยมและตรวจประเมิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลดุมใหญ่

25 เม.ย. 2022 13:50:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 78
ตรวจเยี่ยมและตรวจประเมิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลดุมใหญ่     วันจันทร์ที่ 25 เมษายน  2565 นายบรรเทิง ชะลูด นายกอบต.ดุมใหญ่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้น...

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จำนวน 2 ราย

3 ก.พ. 2022 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 133
วันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  นำโดยท่านรองปลัด,ผอ กองคลัง,หัวหน้าสำนักปลัด,ผญบ.และพนักงานส่วนตำบลออกมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา...

โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) และการทบทวน เพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

9 ก.ย. 2021 19:13:57 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 447
วันที่ 9 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ได้จัดโครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) และการทบทวน เพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา...

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

16 ส.ค. 2021 08:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 308
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ ติ่งแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ รองนายกอบต. ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ค...