โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

16 พ.ค. 2023 14:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 21
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายบรรเทิง  ชะลูด นายก อบต.ตำบลดุมใหญ่ นายยุทธกิจ นาคำมูล ปลัด อบต.ดุมใหญ่  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล  ผู้นำชุมชนได้ออก...

โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตในองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

22 เม.ย. 2023 11:20:30 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 39
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566 นายบรรเทิง  ชะลูด นายก อบต.ดุมใหญ่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. อบต.ดุมใหญ่ นายยุทธกิจ  นาคำมูล ปลัดอบต.ดุมใหญ่  หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล &nbs...

ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6

13 เม.ย. 2023 10:50:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 51
   วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2566 นายบรรเทิง  ชะลูด นายก อบต.ดุมใหญ่ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล, ปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ ได้ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งรณรงค...

ออกพื้นที่บ้านดุมน้อย หมู่ที่ 5 บ้านดุมใหญ่ หมู่ที่ 6 เพื่อดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยการดำเนินการฉีดวัคซีน

12 เม.ย. 2023 10:50:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 53
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2566 นายบรรเทิง  ชะลูด  นายก อบต.ดุมใหญ่ นายยุทธกิจ  นาคำมูล ปลัด อบต.ดุมใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลโดยได้รับความร่วมมือจากปศุสัต...

ได้ออกพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบถุงยังชีพและของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน

11 มี.ค. 2023 10:50:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 88
  วันที่ 11  มีนาคม  2566 นายบรรเทิง  ชะลูด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  นางคัทลียา  อังคุระษี ผู้อำนวยการกองคลัง  พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริ...

กิจกรรมขับเคลื่อนถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ภายใต้โครงการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ

6 ก.พ. 2023 11:16:37 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 85
วันที่ 26-27มกราคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ได้ดำเนินงาน กิจกรรมขับเคลื่อนถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ภายใต้โครงการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและชุมชนให้ถูกสุขล...

กิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ 2566

19 ม.ค. 2023 08:59:34 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 108
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ร่วมกับประชาชนชาวตำบลดุมใหญ่ จัดทำกิจกรรม อาสาพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชนตำบลดุมใหญ่ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ วัดบ้านดุมใหญ่ อำเ...

กิจกรรมทำบุญผ้าป่าสามัคคีตำบลดุมใหญ่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ พร้อมทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นศิริมงคล

6 ธ.ค. 2022 16:34:41 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 106
วันอังคารที่  6 ธันวาคม 2565  นายบรรเทิง  ชะลูด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ส่วนรา...

ดำเนินการจัดทำศูนย์สาธิตถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่

22 พ.ย. 2022 09:47:37 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 147
วันอังคารที่  22 พฤศจิกายน  2565  นายบรรเทิง  ชะลูด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  นายรอง  อกนิตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  พร้อมด้วยพนักงาน...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ครั้งที่3/2565

9 ก.ย. 2022 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 214
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่   ครั้งที่3/2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่

ร่วมประชุม ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

25 ส.ค. 2022 11:51:55 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 191
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ร่วมกับคณะผู้บริหาร กำนัน/ผู้ใหญ่ทุกหมู่ สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาฯ สัดส่วนประชาคมตำบลและประชาชนทั่วไป ร่วมประชุม ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบ...

ครงการอบรมส่งเสริม หนึ่งชุมชน หนึ่งครัวเรือน หนึ่งสวนสมุนไพรไทย ต้านภัยโควิค 19 ประจำปี 2565

18 ส.ค. 2022 15:03:11 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 278
องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ร่วมกับ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดุมใหญ่ จัดทำโครงการอบรมส่งเสริม หนึ่งชุมชน หนึ่งครัวเรือน หนึ่งสวนสมุนไพรไทย ต้านภัยโควิค 19 ประจำปี 2565 จัดอบรมวั...

โครงการอบรมความรู้และทักษะในการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

28 มิ.ย. 2022 14:40:53 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 182
โครงการอบรมความรู้และทักษะในการใช้ชุดตรวจ Antigen Test  Kit (ATK) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ

23 มิ.ย. 2022 12:32:38 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 222
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย. 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ นายบรรเทิง ชะลูด และคณะผู้บริหาร สนับสนุนงบประมาณตาม โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่12 (อุบลราชธานี) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร”ผู้ควบคุมการผลิตและบริหารกิจการน้ำประปาหมู่บ้าน”

27 พ.ค. 2022 09:32:38 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 211
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่12 (อุบลราชธานี) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร”ผู้ควบคุมการผลิตและบริหารกิจการน้ำประปาหมู่บ้าน” โดยมีท่าน นาย...