องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่
ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
Tel: 045-251-693 , 045-251-694
Fax: 045-251-693 , 045-251-694
E-Mail:
นายณรงค์ ติ่งแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 081-725-3961
นายยุทธกิจ นาคำมูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE