ปรับปรุงล่าสุด 7 ต.ค. 2021 07:14:34 680


ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีได้ทางไหนบ้างคะ
ตอบ   045-251-693 , 045-251-694  ;      

 

ถาม: ติดต่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ที่เบอร์ไหนคะ
ตอบ  : ...............................เป็นเบอร์โทรของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  ค่ะ

 

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่รี คืออะไรคะ
ตอบ:   "องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริการมีคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนกลไกพัฒนา  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน"

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ เปิดทำการวันไหนบ้างคะเปิดทำการกี่โมงคะ 
ตอบ: วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ถาม: ถ้าต้องการร้องเรียนสามารถร้องเรียนทางช่องทางไหนได้บ้างคะ 
ตอบ:  1.  ร้องเรียนกับท่านายกโดยตรง ................................ ค่ะ
          2.  ร้องเรียนผ่านช่องทางของเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ที่  https://dumyai.go.th/ดยคลิกที่นี่  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ถาม : อยากทราบที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ที่ไหนคะ 
ตอบ: ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวักอุบลราชธานี    045-251-693  หรือ

       สามารถคลิกที่ลิงค์นี้ เพื่อดูเส้นทางมายัง อบต.ดุมใหญ่ ได้เลยคค่ะ คลิกลิงค์นี้เพื่อดูเส้นทาง