การกำหนดราคากลางตามเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบล

การกำหนดราคากลางตามเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบล

25 ส.ค. 2020 14:50:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 295