การรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งผู้บริหาร โดยเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับและมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ปลกล็อค)

17 มิ.ย. 2022 11:17:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ดุมใหญ่ 403