การรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งผู้บริหาร โดยเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับและมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ปลดล็อค) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่

1 มี.ค. 2021 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ดุมใหญ่ 436