กิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ 2566

19 ม.ค. 2023 08:59:34 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 247

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ร่วมกับประชาชนชาวตำบลดุมใหญ่ จัดทำกิจกรรม อาสาพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชนตำบลดุมใหญ่ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ณ วัดบ้านดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี