นายก.อบต.ดุมใหญ่พร้อมจิตอาสาพัฒนา ตำบลดุมใหญ่ จัดกิจกรรมบิ้กกรีนนี่งเด ย์เนื่องในวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศรมหาราช

25 เม.ย. 2022 15:28:46 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 213

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.65 เวลา 07.30 น นายบรรเทิง ชะลูด นายก.อบต.ดุมใหญ่พร้อมจิดอาสาพัฒนา ตำบลดุมใหญ่ จัดกิจกรรมบิ้กกรีนนี่งเด ย์เนื่องในวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศรมหาราช.. ณ.บริเวณ วัดอัมพาวัน บ้านดงยาง ตำบลดุมใหญ่ ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัด..(ศูนย์โควิคตำบลดุมใหญ่)..