ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)

7 ก.ค. 2022 14:40:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 217