ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565)

12 ม.ค. 2023 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 28