ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 พ.ค. 2022 15:47:21 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 252