รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

28 ก.พ. 2019 09:45:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ดุมใหญ่ 649