การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

24 พ.ย. 2022 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 84